2013. szeptember 16., hétfő

Tájékoztató a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekek étkeztetésről



A Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatót tett közzé a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekek étkeztetésről.


A 2013. január elsejével életbe lépő szabályozás (ld. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény {a továbbiakban: Gyvt.} 151. § (2)-(2a) bekezdése) pontosan meghatározza, hogy a különböző típusú fenntartók milyen módon kötelesek biztosítani a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermek számára az étkeztetést: 
  • A nem állami fenntartó (civil és egyházi) az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben,
  • a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben,
  • a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben gyermekek és a tanulók számára
 az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és a két további étkezést.


Forrás: kormany.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése