2013. szeptember 16., hétfő

Tájékoztató az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alóli felmentésrőlAz Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatót tett közzé az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alóli felmentésről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) értelmében 2013. szeptember 1-jével kezdődő új tanévben került bevezetésre az általános iskolákban a 16 óráig tartó oktatásszervezési mód. Ennek jogszabályi alapja az Nkt 27. (2) bekezdése, amelynek értelmében az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak. A törvénynek ez a rendelkezése az általános iskolák számára határoz meg kötelezettséget, valamennyi évfolyamra vonatkozóan.

Az Nkt. 46. § (1) bekezdése a tanuló kötelezettségévé is teszi, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon.

Az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alóli felmentésre vonatkozó előírást tartalmaz az Nkt. 55. § (1) bekezdése is. E szerint az iskolában –kivéve, ha az intézmény egész napos iskolaként működik – az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti –az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.

Sem az Nkt, sem a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) nem határozza meg a felmentés szempontjait, tekintettel arra a jogalkotói szándékra, hogy a felmentés minden esetben csak az egyes tanulók egyedi körülményeinek a mérlegelése alapján történhet.

További információk a Tájékoztatóban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése