2013. június 6., csütörtök

Nevelési-oktatási programok fejlesztése 6 témában - pályázat

Ajánlatkérés az „Iskolák kutató-fejlesztő tevékenysége nevelési-oktatási programok fejlesztésében” tárgyban

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz, „Nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot programok” elnevezésű alprojektjének keretében kiírásra került az Ajánlatkérés az „Iskolák kutató-fejlesztő tevékenysége nevelési-oktatási programok fejlesztésében” tárgyban kutatás-fejlesztési ajánlattételi felhívás.

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó mellékletek a http://www.ofi.hu/palyazatok/beszerzesek/egyeb-beszerzesek lapon érhetők el az Ajánlatkérés az „Iskolák kutató-fejlesztő tevékenysége nevelési-oktatási programok fejlesztésében” tárgyban cím alatt.


Ajánlattételi határidő: 2013. június 28. 10:00

A hazai és a nemzetközi tapasztalatokra építő kísérleti fejlesztés, nevelési-oktatási programok létrehozásával a következő hat témában járul hozzá az iskolák tevékenységeinek professzionalizálódásához:

Annak érdekében, hogy a kidolgozásra kerülő nevelési-oktatási programok a lehető legmagasabb színvonalon segítsék az iskolák munkájának fejlesztését, az Ajánlatkérő témánként a legelőnyősebb ajánlatot benyújtó 10-10 (a hat témában összesen 60) Ajánlattevővel kíván szerződést kötni.

Egy Ajánlattevő több témára is adhat be ajánlatot, de témánként egy feladat ellátási helyre vonatkozóan csak egy ajánlatot adhat be.

Az iskolákkal folytatott közös szakmai munka megalapozása érdekében az Ajánlatkérő számára fontos, hogy részletes szakmai és statisztikai adatokkal rendelkezzen azokról az iskolákról, melyekre az Ajánlattételek vonatkoznak. Ezért az Ajánlatkérő csak olyan iskolákra vonatkozó ajánlatot tekint érvényesnek, mely iskolák kitöltötték az alábbi linken elérhető kérdőívet:

Téma
Kitöltendő kérdőív
· Alsó tagozat
· Felzárkóztatás
· Komplex művészeti nevelés
· Gyakorlati életre nevelés
· Természettudományos nevelés
· Ökoiskola
Általános iskolák esetében:
Középiskolák esetében:

A kérdőív kitöltésének határideje az ajánlattétel beadási határideje.
Azoknak az iskoláknak, melyek korábban kitöltötték a kérdőívet, nem szükséges újra kitölteniük.
A kitöltés tényét az ajánlatok bontását követően az Ajánlatkérő szakemberei ellenőrzik. A kérdőív kitöltését elmulasztó iskolákra vonatkozó ajánlatok formai hiba miatt kizárásra kerülnek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése