2013. június 7., péntek

Egyes gyermekvédelmi kormányrendeletek módosításának tervezete


Véleményezési határidő: 2013. június 14.
Véleményezési cím: peter.kecskes@emmi.gov.hu

Kapcsolódó jogszabálytervezet:  http://www.kormany.hu/download/6/49/e0000/h%C3%A1tr%C3%A1nyos helyzet%C5%B1 gyerekek.zip

Az előterjesztés egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a módosítását tartalmazza, elsősorban a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására és a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, intézményben elhelyezett gyermek után járó családi pótlék felhasználására vonatkozó részletszabályok megalkotása érdekében. Az előterjesztés tartalmazza továbbá a gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a jogalkalmazás során felmerülő problémák orvoslása érdekében szükséges módosítását.

Az előterjesztésben az alábbi kormányrendeletek módosításai szerepelnek:
1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
A módosítás fő indokai:
- A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározása.
- Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó végrehajtási szabályok pontosítása.
- A gyermekotthonokban a családi pótlék felhasználására vonatkozó szabály módosítása amiatt, hogy 2013. július 1-jétől az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, gyermekotthonban gondozott gyermek családi pótlékának 100%-a felhasználhatóvá vált a teljes körű ellátásának biztosítására vagy annak kiegészítésére, a személyre szóló felhasználás igazolása nélkül.
- A megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleményének elkészítésének lehetővé tétele nem az adott megyéből (fővárosból) érkező gyámhivatali megkeresés esetén.


2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet pontosító jellegű módosítása

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
A jogalkalmazói jelzések alapján indokolt, különösen a kis településeken működő gyermekotthonok, lakásotthonok, javítóintézetek és bölcsődék folyamatos működésének biztosítása érdekében egyes munkakörökben a képesítési előírások alóli – időhatárhoz kötött – felmentési lehetőség biztosítása.

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása


5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

Megtörténik az örökbefogadási ügyekben kijelölt gyámhivatalok illetékességére vonatkozó rendelkezés pótlása.


6. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának 2013. szeptember 1-jétől megváltozó szabályaira tekintettel újra kell szabályozni a nemzeti köznevelési törvény végrehajtási rendeletében is a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzettel összefüggő rendelkezéseket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése