2014. október 30., csütörtök

Pedagógusok írták - módszertani sorozat pedagógusoktól pedagógusoknak

Ill.: Szűcs Édua
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet „Kezedben a kulcs – avagy módszertani eszköztár a köznevelés tartalmaihoz”címmel tette közzé a Pedagógusok írták sorozat immár 10. kötetét, amelyben szeretnénk tájékoztatást adni az új köznevelési tartalmakról és feldolgozásukról az oktató-nevelő munkában.

A Pedagógusok írták sorozat szerzői valamennyien köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, akik megosztják saját tapasztalataikat, bemutatják jó gyakorlataikat.

Reméljük, hogy elektronikus kiadványaink hasznos olvasmányként, módszertani eszköztáruk bővítését szolgálja majd az óvodai és iskolai mindennapi munkában, s ösztönzőleg hat további publikációk megjelentetéséhez is.

A sorozat elektronikusan megjelent kötetei az alábbi linkeken olvashatóak:

Pedagógusok írták 6.: Esélyegyenlőség és IPR
Témája a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók egyenlő esélyei, az együttnevelés lehetőségei, a társadalmi felzárkózás.

Pedagógusok írták 7.: Jó gyakorlatok; Kitekintő
Témája az óvodai és iskolai intézményi jó gyakorlatok, valamint kitekintés nemzetközi programok bemutatásán keresztül Európa országainak gyakorlatába.

Pedagógusok írták 8.: „Akadály nélkül az úttalan utakon”
Témája a különleges gondozást igénylő tanulókkal való foglalkozások színterei, a sajátos nevelési igényű és hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások rendszerei.

Pedagógusok írták 9.: Erkölcstan tantárgy az iskolában - erkölcstan tantárgy a gyakorlatban.
Témája: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet által alapított 60 órás pedagógus-továbbképzés első eredményei, a továbbképzés gyakorlati hasznosulása, valamint a gyakorló pedagógusok mutatják be az erkölcstan témákhoz, tanítási órákhoz készített anyagaikat, és megismerhetjük a középiskolai erkölcsi nevelés lehetőségeit, valamint a tanulók véleményét is a most bevezetett erkölcstan tantárgyról.

Pedagógusok írták 10.: Kezedben a kulcs – avagy módszertani eszköztár a köznevelés tartalmaihoz
Téma: új köznevelési tartalmak és feldolgozásuk óvodában, iskolában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése