2014. október 28., kedd

Jogszabályfigyelő - október 27.


A Magyar Közlöny 2014/145. (X. 27.) számában megjelent a 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Hatályos: 2014. 11. 04.)

Módosított jogszabályok:
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben módosított témakörök - a teljesség igénye nélkül:
 • A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait.
 • Arany János programok előkészítő évfolyamainak elnevezése, a programok módosítása
 • szakiskolai évfolyamok elnevezése
 • SNI gyerekekkel kapcsolatos fejlesztési tevékenység ill. fejlesztési program megjelenése az óvodai pedagógiai programban ill. a helyi tantervben
 •  a foglalkozások, tanórák szervezésével kapcsolatos kérdések
 • alapfokú művészetoktatás szabályozása
 • óvodai beiratkozás
 • tanulói jogviszony, tanulók nyilvántartása
 • általános iskolai felvétel
 • központi írásbeli érettségik szervezése
 • tanulói mulasztások
 • konfliktuskezelés, egyeztető eljárás
 • országos mérésekkel kapcsolatos feladatok
 • tantárgyfelosztás
 • intézményi tanács
 • köznevelési intézmény elnevezése
 • egészségfejlesztés
 • külső partnerekkel való együttműködés (veszélyeztetettség)
 • óvodapszichológus, iskolapszichológus munkavégzése
 • iskolai közösségi szolgálat
 • két tanítási nyelvű nevelés-oktatás
 • nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozó különleges szabályok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése