2014. szeptember 15., hétfő

Tudásbázis - pályaorientáció, szociális kompetenciák fejlesztése


A Bázisiskolai Program a TÁMOP 3.3.12-12-2013-0001. sz. „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című projektbe ágyazódik be. A középiskolai program az életpálya-építésben támogatja a diákokat.
A Tudásbázis célja, hogy olyan elméleti háttéranyagok és a gyakorlati megvalósítást segítő módszertani szakanyagok tárháza legyen, amelyet sikerrel alkalmazhatnak munkájuk során a pedagógusok és az ifjúsággal foglalkozó más szakemberek.

A diákok három programelem keretében vesznek részt a tanáraik által vezetett foglalkozásokon: az életpálya-építés, a vállalkozói kompetencia fejlesztése és a kompetenciafejlesztés a művészet eszközeivel mind azt a célt szolgálja, hogy a diákok alapos önismeretre tegyenek szert, és fejlődjenek a sikeres életvezetéshez szükséges, tehát nem szakma-specifikus kulcskompetenciáikban.

Mindhárom programelemhez a szakórákon, osztályfőnöki órákon, vagy a szakkörökön, szabadidőben történő gyakorlati alkalmazást segítő szakanyagokat fejlesztenek ki a projekt keretében. Az új fejlesztésű tesztek és önbecslő kérdőívek, a tanórán kívüli programok megvalósítását segítő kézikönyv és módszertani film, a projekttervek és életpálya-építést támogató tematikus tábortervek mind azt a célt szolgálják, hogy a diákokkal végzett kompetenciafejlesztő tevékenység tanárnak és diáknak is egyaránt hatékony és örömteli legyen.

A tudásbázis címe http://bip.ujnemzedek.hu/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése