2014. szeptember 15., hétfő

Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj középiskolásoknak


A Honvédelmi Minisztérium „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj” pályázatot hirdet azon középiskolai tanulók részére, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, valamint a felsőfokú intézmények azon hallgatói részére, akik a honvédelmi ismeretek tantárgyat a 2013/2014. tanulmányi év II. félévében vették fel.

Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek.

Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el féléves időtartamra.
Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege. A pályázat csak annak a nyertes pályázónak folyósítható, aki rendelkezik bankszámlaszámmal.

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. szeptember 26. 

A pályázattal kapcsolatban információ és tájékoztatás az alábbi elérhetőségen kérhető:

Szabóné Szabó Andrea alezredes
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, kiemelt főtiszt, esélyegyenlőségi referens
Telefon: + 36 1 474-1111/21-771. mellék, e-mail: andrea.szabo@hm.gov.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése