2013. július 8., hétfő

Oktatás szabályozására vonatkozó törvények illetve egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításaA Magyar Közlöny 2013/116. számában megjelent, köznevelést érintő jogszabályváltozások:
 
2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról
Hatályos: 2013. 07. 06., 2013. 07. 13., 2013. 09. 02., 2014. 03. 15., 2015. 09. 01.
257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról
Hatályos: 2013. 07. 06., 2013. 09. 01., 2013. 10. 01., 2014. 01. 01.

A módosítások az alábbi jogszabályokra terjednek ki:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Módosítja: 2013. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2013. 07. 06.

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Módosítja: 2013. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2013. 07. 06.

1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról
Módosítja: 2013. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2013. 07. 06.

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
Módosítja: 2013. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2013. 07. 06.

1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
Módosítja: 2013. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2013. 07. 06.

1997. évi CXXXVI. törvény az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
Módosítja: 2013. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2013. 07. 06.

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
Módosítja: 2013. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2013. 07. 06.

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről
Módosítja: 2013. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2013. 07. 13.

2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
Módosítja: 2013. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2013. 07. 13.


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
Módosítja: 2013. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2013. 07. 06., 2013. 09. 01., 2013. 09. 02., 2014. 03. 15., 2015. 09. 01.


2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
Módosítja: 2013. évi CXXIX. tv.
Hatályos: 2013. 07. 06., 2013. 07. 13.


149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
Módosítja: 257/2013. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 07. 06., 2013. 09. 01., 2013. 10. 01., 2014. 01. 01.

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
Módosítja: 257/2013. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 07. 06.

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
Módosítja: 257/2013. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 09. 01.

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
Módosítja: 257/2013. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 09. 01.

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
Módosítja: 257/2013. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 07. 06., 2013. 09. 01.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
Módosítja: 257/2013. (VII. 5.) Korm. r.
Hatályos: 2013. 07. 06., 2013. 09. 01.

97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
A rendelet 23., 34., 58., 61. §-a nem lép hatályba a 257/2013. (VII. 5.) Korm. r. 28. §-a alapján.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése