2013. július 31., szerda

IPR a nem állami intézmények fenntartói számára

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás megállapításának és folyósításának feltételei
1. § (1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 35. § (1) bekezdése szerinti köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatásokra jogosult.
(2) A fenntartó a 2012/2013. nevelési év, tanév 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-éig tartó időszakára képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására (a továbbiakban együtt: kiegészítő támogatás) és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására fordítható támogatást (a továbbiakban: kiegészítő illetmény) igényelhet.
(3) A kiegészítő támogatást és a kiegészítő illetményt (a továbbiakban együtt: támogatás) az a fenntartó igényelheti a 2012/2013-as nevelési év, tanév feladatainak ellátására, aki a 2012. évben a 2012/2013. nevelési év, tanév 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra támogatásban részesült.
(4) A támogatás akkor igényelhető, ha a fenntartott intézmény a támogatási időszakban a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171–173. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő, az oktatásért felelős miniszter által kiadott integrációs pedagógiai program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést, illetve óvodai fejlesztő program szerinti foglalkozást biztosít.

A teljes joganyag elérhető az alábbi linken: 
 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162225.245870#foot1


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése