2015. január 28., szerda

Stratégiai partnerségek/Közoktatási projektek - innovatív gyakorlatok

A pályázat kiírója: Európai Bizottság / Tempus Közalapítvány

A pályázattípus célja, hogy a közoktatásban lehetőséget biztosítson új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására a közoktatási intézmények által megvalósított nemzetközi partnerségi projektek keretében. A vállalt célok, a várt hatás, az elérni kívánt eredmények függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek. 

Ennek megfelelően tartalmában kétféle projekttípus megvalósítására nyílik lehetőség:
 a) Kisléptékű stratégiai partnerségek: Ezekben a projektekben az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, az eredmények összegzése és terjesztése, valamint a résztvevők kompetenciáinak fejlesztése a cél. A tervezett együttműködések jó alapot teremthetnek későbbi, nagyobb projektek megalapozására, közös szakmai hálózatok, partnerségek kialakítására is.
b) Nagyléptékű stratégiai partnerségek: Az ilyen típusú projektekben a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a projekt céljaihoz kapcsolódó magas minőségű innovatív termékek fejlesztését, átvételét, adaptálását a közoktatás terén.
 
Pályázásra jogosultak köre: Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák valamint bármely, az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén aktív köz- és magánintézmények.
Támogatható tevékenységek:
 - Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közoktatáshoz, óvodai vagy iskolai keretek között elvégezhető tevékenységekre épül, és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel.  
- A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók, mint például: - rövid távú diákcsere (min. 5 nap; max. 2 hónap);
 - hosszú távú diákmobilitás, melyben legalább 14 éves diákok folytathatják tanulmányaikat a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
 - hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben tanárok pedagógiai munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül; 
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények pedagógusai minimum 5 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt.

Pályázati határidő
2015. március 31. déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint)
Előbírálati határidő: nincs

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése