2014. november 3., hétfő

Mesterpedagógus és Kutatótanár program

Az Oktatási Hivatal a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 projekt keretében – az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezette kutatócsoport közreműködésével – megkezdte a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz kapcsolódó minősítési eszközök és eljárások kidolgozását.

Az Oktatási Hivatal várja mindazon pedagógusok jelentkezését, akik az elmúlt években tevékeny részesei voltak egyéni, helyi vagy országos köznevelési fejlesztéseknek, aktív szerepet vállaltak a gyermekek, tanulók fejlesztésében, eszközeik, módszereik hozzájárultak a nevelés, oktatás színvonalának növeléséhez, és szívesen részt vennének a pedagógusminősítési rendszer továbbfejlesztésében. Az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján 1200 pedagógus folytathatja munkáját a pilotban.

 
Azok a pedagógusok, akik eredményesen vesznek majd részt a kipróbálásban, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint léphetnek magasabb fokozatba 2016. január 1-jétől.

A jelentkezők egy elektronikus kérdőív kitöltésével mutatják majd be eddigi tevékenységüket, pályájuk legfontosabb eredményeit. A kérdőív a http://www.t-tudok.hu/pedagogusminosites_online_kerdoiv/ oldalon érhető el, kitöltésére 2014. november 17-ig van lehetőség.

A program részletei az Oktatási Hivatal honlapján a http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/mesterpedagogus_kutatotanar_program linken olvashatók.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése