2013. augusztus 29., csütörtök

Új kormányrendeletek a szakképzésben


A Magyar Közlöny 2013. évi 141. számában két szakképzéssel foglalkozó kormányrendelet jelent meg:
  • a Kormány 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a szakképzési megállapodásról 
  • a Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

A szakképzési megállapodás együttműködési megállapodás a nem állami költségvetési szerv által fenntartott szakképző iskola fenntartója és a szakképző iskola székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal között a szakképzési állami feladatok ellátásában való részvételről. 
A kormányrendelet részletesen szabályozza a szakképzési megállapodás megkötésének feltételeit, tartalmát, a megállapodás megkötésével, felmondásával, módosításával, valamint kiegészítésével kapcsolatos szabályozást.

Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv – a kormányhivatalokkal együttműködve – nem kötelezően alkalmazandó szakképzési megállapodás-mintát bocsát a fenntartók rendelkezésére.

A szakképzési megállapodást a 2013/2014. tanévre vonatkozóan 2013. szeptember 30-ig kell megkötni.

A kormányhivatal a fenntartó által e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül benyújtott szakképzési megállapodás tervezete alapján a szakképzési megállapodást 2013. szeptember 30-ig köteles megkötni, ha az megfelel az e rendeletben foglaltaknak.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése